Hut- och harmlöst från Larko

Archive for the ‘sverige’ Category

För en troende muslim är det helt normalt beteende att uträtta bön fem gånger om dygnet på bestämda tidspunkter. Detta kallas för salah (även salât). Nu är det i och för sig diskutabelt, huruvida en allmän busshållplats i ett sekulärt samhälle kan uppfattas som lämplig plats för salat. Det första villkoret för att uträtta bönen förutsätter, att man skall ”vara kroppsligen ren, ha rena kläder och ha en plats där salât kan utföras”.

I första hand är det dock den troende själv som skall avgöra om han eller hon befinner sig på en lämplig plats, då bönestunden infaller. Kommer man till slutsatsen, att det går bra att bedja på en busshållplats i Norrköping precis innan man stiger på en buss, är det helt normalt beteende ur vederbörandes synpunkt. Man kan förstå, att det väcker uppseende hos andra, som råkar befinna sig på samma plats och känner nödvändigtvis inte till salah samt dess innebörd och förutsättningar.

Däremot är det nog inte helt rimligt, att en polisjakt efter en oskyldig troende påbörjas i anledning av att man kanske inte tog hänsyn till, att en ritualbedjande muslims avsikter lätt kan misuppfattas. Det är ett tecken på en utbredd rädsla för annorlunda beteende och en sådan rädsla kan bara ha en enda verkan: den urholkar fundamentet av ett fritt samhälle. Därtill kan rädslan biträda till tendensen att utöka övervakning av medborgare.

Annonser

Jag skrev i går kortfattat om terrorister och galningar och avslutade med att konstatera, att det sista man nu borde göra är att upprusta övervakningssamhället i form av FRA, IPRED och dylikt. Nu visar det sig emellertid, att den svenska regeringen och sossarna avser att göra just detta. Så mycket alltså om sossarnas vallöfte att riva upp FRA-lagen.

Sydsvenskan skriver i dag, att det inte längre är fråga om huruvida SÄPO skall få tillgång till FRA-datan utan på vilket sätt det skall gå till. Det diskuteras alltså bara om SÄPO skall få snoka själva eller om man skall beställa smutsjobbet från Försvarets Radioanstalt. I vilket fall som helst är det medborgarnas rätt till privatliv som skall rivas upp.

Och inte bara svenskarnas privatliv utan det gäller i allra högsta grad ett antal grannländer (t.ex. Norge, Finland och Estland), vars nättrafik i stor utsträckning sker genom Sverige. Om jag, som bor i Estland, skickar ett e-brev till min granne, som också har GMail, är chansen stor, att meddelandet kommer att passera Sverige och kan därmed utsättas för granskning av SÄPO. I själva verket räcker det med att en av oss två använder en e-posttjänst som t.ex. GMail, Yahoo eller Hotmail. Åtminstone teoretiskt (dvs. enligt Estlands lag) skall de estniska myndigheterna inte ha samma insyn i min brevväxling som Sverige anser sig ha rätt till.

Sydsvenskan avslutar sin artikel med en intressant frågeställning:

För regering och riksdag är balansen det svåra: Hur mycket övervakning är rimligt för att polisen ska kunna avslöja dem som hotar det öppna samhället?

Jag skulle snarare fråga om det överhuvudtaget är ett öppet samhälle, där öppenhet är så enkelriktad. Det förefaller mig, att man håller på med att bygga ut just den typ av samhälle, som övervakningen påstås vara riktad emot.

Rick Falkvinge har en intressant poäng: när en vithyad medelsvensson tar kål på folk, kallas vederbörande för ensam galning medan en mökhyad gärningsman betecknas som terrorist. Malmöskotten kan emellertid med befog kallas för terrorhandlnigar eftersom hela stan var ju uppenbarligen skräckslagen, då ”den ensamme galningen” härjade fritt.

Tjah, vad kan det tänkas vara, som skiljer åt en ensam galning och en terrorist? Utöver hudfärgen, religion och etnisk bakgrund förstås. Polisen tycks resonera, att att en terrorist är den som begår våld i en led av organiserad verksamhet.

Det resonemanget håller emellertid inte. Det finns inte än så länge något som helst för bevis, att stockholmsbombaren skulle ha varit med i organiserad verksamhet. Lika lite kan det uteslutas, att någon eller några av de ”ensamma galningar”, som Rick nämner, skulle ha haft hjäp i organiserad form. Oavsett detta avsåg samtliga att döda så många människor som möjligt och sprida rädsla i samhället.

Nu är det ju i och för sig inte viktigt vad man kallar dessa gärningsmän för. Det viktiga är att inte låta hysteri ta över. Dylika händelser kommer med all säkerhet att upprepas och det är inte så värst mycket man kan göra åt det.

Det sista man skall göra är att vidareutveckla övervakningssamhället med FRA, IPRED och allt annat vad det än heter och innebär. För det första kan inte en massiv övervakning av hederligt och hyfsat folk förhindra några våldshandlingar. För det andra innebär en ökad övervakning, att våldsmännen får precis som de vill: ett samhälle utan frihet och demokrati.

Dagens citat

Posted on: 26 08 2010

Dagens citat kommer från Birger Schlaug:

Med allt större förvåning upplever jag hur de politiska blocken tappat all förankring i verkligheten. Med retorik som lovar guld och gröna skogar – med brasklappar i allt mindre, och ibland obefintligt, format – är man på väg att lura skjortan av medborgarna.

Tjah! Valfläsk är förstås valfläsk var man än befinner sig. Problemet med Sverige består emellertid i att livet där tycks vara så pass surrealistiskt även utan butlersmörja och övriga valbragader av diverse block och partier att man har svårt att avgöra vad som är skämt eller allvar. Det går inte att parodiera Sverige. Svenskarna gör det själva, med eller utan avsikt.

Är det så förbannat besvärligt att betala för sig? frågar Björn Ulvaeus.

Nu skall jag inte gå in på det där med #spectrial. Däremot ställer ja samma fråga till Ulvaeus själv. Är det så förbannat besvärligt att betala för sig? Jag syftar givetvist till att betala sina skatter.

DN rapporterar att en ung kvinna skall ha stulit mer än 100.000 svenska kronor, vilket torde vara omkring 10.000 i riktiga pengar. Hon har kommit över pengarna genom att distrahera främst äldre personer vid bankomatbesök. Det skall även finnas bilder av henne från bankomaternas övervakningskameror.

– Ingen av oss känner igen henne. Stölderna började i Stockholm för ungefär en månad sedan, men kvinnan kan ha begått liknande brott i andra städer. Och nu när det har börjat osa hett försvinner hon troligen till en annan stad eller utomlands, tror Gunnar Thun vid Stockholmspolisen.

Jamen publicera bilderna i så fall! Det gäller att avgöra vilken som är viktigare: en tjuverskas integritet eller den ringa chansen att pensionärerna skulle kunna få sina pengar tillbaka genom att skurken blir igenkänd.

Inget att fira

Posted on: 8 04 2008

DN har ett larvigt (eller skall jag säga hut- och harmlöst) test, där svaren jämförs med vad de flesta stockholmarna har svarat på samma frågor. Så här gick det för mig:

Helt fel, säger jag! Jag har ju inte ens besökt Stockholm i 18 år, inte heller Sverige för den delen. Då jag bodde i Stockholm i början av 1980-talet, var det närmaste till Södertälje jag någonsin hamnade i Midsommarkransen, i länet dock Västra Flemingsberg.

Så det så!

via Birger Schlaug

Etiketter:

Skyltar

Arkiv

RSS Mina senaste inlägg

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Jag twittrar

RSS Blogroll skandinavisk

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Blogroll English

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
Annonser